Hvorfor EGENTLIG?

EGENTLIG er en kultur der kollektivt støtter individualismens og originalitetens udtryk, og stopper kopi, gentagelse og identitetsfralæggelse.

EGENTLIG skaber ambitiøse resultater og autentisk vækst. Resultater og vækst baseret på det sunde selvbillede og det tillidsbaserede samarbejde.

Hvorfor: Guide, hjælpe og inspirere mennesker hjem til sig selv og egen originalitet og medfødte autoritet

Hvordan: EGENTLIG

Hvad: Vækstkultur

Den Egentlige Mission for Enhver Organisation

Egentlig. Et ord der får sandheden i en hvilken som helst sætning frem. Jokeren der
rydder det usande, det indpakkede og det overdrevne væk. Og står tilbage med sådan alting er.

Hvad mener du EGENTLIG? Hvad kan vi EGENTLIG regne med? Hvorfor EGENTLIG

det? Hvorfor EGENTLIG ikke? Hvad skal der EGENTLIG til?

Egentlig er mere end sandheden og det ægte, det ærlige og transparente. Det er
metoden til at lukke op for det iboende potentiale i enhver person, afdeling eller
organisation.

Det er Egentlig.

[Rationale: Kontinuerlig vækst som resultat af udnyttelse af organisationens originalitet]

Forestil dig at alle mennesker du leder i din organisation går rundt med et usynligt filter som afholder dem fra at give dig deres bedste og deres originalitet.

Forestil dig at hvis du fjernede det filter, at du pludselig rådede over – ikke bare mange flere ressourcer og kompetencer end du nogensinde havde troet – men var i stand til at skabe den stabile vækst du altid har ønsket og drømt om.

Det er muligt. Hvis du er villig til at fjerne dit eget filter.

Enhver virksomheds eksistens afgøres af dens evne til at tilpasse sig markedet og skabe stabil vækst på alle afgørende planer.

Vækst er et naturligt fænomen der opstår – når vi forøger, forbedrer eller udvikler
et givent område.

Det kan ikke undgås, hvis blot det gøres rigtigt. Derfor fokuserer
enhver ansvarlig leder også på at fremkalde vækst på alle planer – lige fra øget
trivsel og produktivitet blandt medarbejderne til øget salg og markedsandele.

Men der er et område der er overset. Et område som har potentiale til at påvirke
alle andre områder markant. Området er originalitet.

Smid masken og katapultér væksten!

Lige nu er din organisation fuld af filtre. Meninger, idéer, initiativer, kreativitet,
indsigter og erkendelser som aldrig kommer rent ud, fordi den pågældende
medarbejder der har dem, ikke tør stå ved dem og ikke tør være 100% sig selv.

Samtidig, når mennesker har svært ved at være og stå ved sig selv, så kan det ikke
undgås at de adopterer andres metoder, adfærd og roller, som afholder dem fra at
dele fuldt ud det som de selv indeholder.

Det vil jeg ændre.

EGENTLIG er en modkultur til den nuværende duplikationstendens vi ser i verden,
hvor mennesker og organisationer kopierer hinanden og gentager roller og funktioner frem for at tilpasse de selv samme til sig selv.

Det er erkendelsen af at ethvert individ tænker, føler og performer markant bedre, når individet udnytter egen originalitet, føler sig OK som det menneske individet nu engang er og ikke skal passe ned i andres kasser og i andres roller.

Når flere tør stå ved sig selv, tale ufiltreret og dele deres originalitet – så har du ikke bare adgang til mange flere ressourcer og innovative idéer – men også medarbejdere der vil opleve egen trivsel og fælles mening på et meget dybere niveau.

Det eneste du skal gøre, er at smide masken selv.

Check-spørgsmål

Hvem er du EGENTLIG når du er dig selv?

Hvad skal der EGENTLIG til for at du føler dig opfyldt og oplever dig selv på flow –
og det samme sker for medarbejderne og lederne i din organisation?

Hvad ønsker du EGENTLIG af dine medarbejdere, dit team, din virksomhed og dit liv?

Hvordan skaber du, dine ledere og medarbejdere EGENTLIG de resultater du ønsker
dig, og den vækst du drømmer om?

EGENTLIG’ i ordbogen:

autentisk, (af gr. authentia ’pålidelighed, tilforladelighed’, første led er gr. auto-), ægte, pålidelig, troværdig, svarende til, hvad det giver sig ud for; heraf autenticitet.

I eksistensfilosofien benyttes ordet ’autentisk’ synonymt med Heideggers ’egentlig’ (tysk eigentlich).

Autentisk eller egentlig eksistens er den menneskelige værensform, der forudsætter bevidsthed om døden. Modsætningen hertil er uautentisk eller uegentlig eksistens.