Egentlig Analyse

 

Målet med analysen er krystalklar

 

Vi vil skabe vækst. Menneskelig og samarbejdsmæssig vækst. Økonomisk og forretningsmæssig vækst.

Vi har visioner vi vil gøre til virkelighed. Og vi har store ambitioner.

Vi vil skabe en vækstkultur. Uden filter.

Funderet på autenticitet og originalitet.

Gennemsyret af åbenhed og transparens.

Drevet af passion og intuition.

EGENTLIG Vækstkultur er en kultur hvor hver enkelt medarbejder og leder kan og vil selv.

EGENTLIG Vækstkultur er en kultur hvor hver enkelt medarbejder og leder insisterer på hver dag at skabe de resultater der skaber væksten.

EGENTLIG Vækstkultur er en kultur hvor mennesket kommer først, og netop ved at forstå at mennesket er den afgørende skaberkraft på en mission der er større end os selv – kan det ikke undgås at skabe økonomisk vækst. Økonomisk vækst er en naturlig effekt af den menneskelige virkelyst og skaberkraft.

For at virkelyst og skaberkraft kan fungere uden modstand, kræver det at vi står ved hvem vi er. At vi tør vise sårbarhed og ærlighed.

At vi forstår at når vi er ærlige om vores ”svagheder” så er vi i virkeligheden stærke. At have modet til at træde op med sand sårbarhed, er sand råstyrke.

EGENTLIG Vækstkultur er båret af ”sande ansigter”. Af naturlige autoriteter uden masker. Uden filtre.

For at kunne finde frem til Din Egentlige Mission, vil det første være at analysere os frem til organisationens DNA og status quo – og dernæst dine og organisationens behov.

Når behovene er klarlagt, vil vi kende de indsatser og tiltag der skal til for at skabe den ønskede vækst og tage resultaterne til næste niveau.

Vi retter i analyse-processen fokus på spørgsmålet ”Hvad skal der EGENTLIG gøres ved og transformeres i den nuværende kultur – for at skabe en Egentlig Vækstkultur”:

 

HVORFOR DNA KULTUR AMBITIONER TRANSFORMATION VÆKST

 

Egentlig Analyse – fokus og indhold

 

VÆR

Før alt andet, kommer vores evne til at være os selv. Modet og evnen til at træde ud af rollerne og i autentisk karakter som os selv, er netop dén faktor der skaber en stærk vækstkultur uden filter.

Der forskes meget i autenticitet. Og alle undersøgelser viser at jo mere medarbejdere og ledere tør og evner at være sig selv – uden skuespil, uden filter og med sårbarhed, med ærlighed – jo mere succes får virksomheden. Det samme viser mine erfaringer.

Analyse

Hvor autentisk er medarbejdere og ledere i organisationen? Hvor autentisk er kulturen? Hvor autentisk er organisationen?

Vi analyserer den kulturelle autenticitetsgrad.

BLIV

Mennesker styres af følelser – om vi vil det eller ej. Derfor gælder det om at skabe og styre følelserne, så vi dermed skaber og styrer egen adfærd, som netop kommer fra vore følelser. Den vigtigste følelse vi selv aktivt kan skabe, på vejen mod de store resultater og en stærk vækstkultur – er glæde.

Mange mennesker tror at det gælder om at nå et mål – og når målet er nået – SÅ bliver vi glade. Det forholder sig lige omvendt. Vi vil være glade undervejs mod vækstmålet, så vi skaber det jeg kalder ”glad succes”. På den måde når vi vækstmålet både hurtigere og markant mere effektivt. Netop fordi vejen mod vækstmålet bliver let og ubesværet – båret af livs- og arbejdsglæden.

Analyse

Hvor glad er medarbejdere og ledere i organisationen? Hvor glad er kulturen? Hvor glad er organisationen?

Vi analyserer den interne glæde.

 

 

 

SKAB

Mennesket besidder fra naturen et medfødt og uendeligt potentiale. Medarbejdere og ledere har den naturlige evne – i form af kreativitet, fantasi og idérigdom – til at SKABE præcist de resultater og den vækst de ønsker. Til at skabe nye arbejdsformer. Til at skabe fornyet samarbejde internt og eksternt med kunderne. Til at skabe nye produkter, ydelser og løsninger. Til at skabe nye kunder. Der findes INGEN grænser. Kun dem vi selv sætter.

Analyse

Hvor kreativ er medarbejdere og ledere i organisationen? Hvor kreativ er kulturen? Hvor kreativ er organisationen?

Vi analyserer det kreative miljø.

TJEN

Jo mere du giver og deler og inspirerer andre, jo mere succes får du. Jo mere du tjener og hjælper dine kunder, jo mere får du den anden vej. Det gælder om at have fokus på at tjene kunderne, ikke på at tjene penge. Når du og dine medarbejdere tjener kunderne fuldt ud, så tjener virksomheden automatisk penge.

Det samme gælder internt i organisationen. Fokus skal være skarpt rettet mod at hjælpe dine kolleger og tjene dem bedst muligt. En kultur der er baseret på hjælpsomhed og den rene intention om at ville andre det bedste og give uden at se sig tilbage – og dermed gå hele vejen for at skabe netop det – bliver automatisk en stærk vækstkultur.

Analyse

Hvor hjælpsom er medarbejdere og ledere i organisationen? Hvor hjælpsom er kulturen? Hvor hjælpsom er organisationen?

Vi analyserer den kollegiale og kundefokuserede hjælpsomhed.

 

Vi analyserer “De 4 Afgørende Områder”:

 

1: DET MENER VI

* Holdninger

* Værdier

* Kultur

2: DET TROR VI PÅ

* Historier

* Overbevisninger

* Bevidsthed

 

3: DET STYRER VI MED

* Normer

* Rammer

* Regler

 

4: DET SIGTER VI EFTER

* Visioner

* Ambitioner

* Intentioner