Skab vækst i din virksomhed med disse 3 indsatser

Indsendt .

Gennem de sidste 25 år har jeg coachet, trænet og undervist mere end 1000 medarbejdere, ledere og direktører. Hver gang med det udtalte mål at øge væksten.

Den menneskelige og økonomiske vækst – den samarbejdsmæssige og forretningsmæssige vækst.

For nyligt blev jeg af en direktør spurgt, om jeg gennem årene har oplevet en rød tråd i mit arbejde – om jeg kunne udpege to eller tre områder, som jeg typisk sætter ind over for. Det kan jeg.

Til din inspiration kommer de her:

1. CEO-transformation

Det er den personlige transformation af CEO’en, der gør den afgørende forskel. Personlig transformation vil sige det dybe, indre udviklingsarbejde  den gennemgribende, personlige forvandling. Fra personlig udvikling til autentisk lederskab. Fra autentisk lederskab til menneskelig ledelse.

Det betyder ledelse, der skaber medarbejdere, som kan og vil selv. Som kæmper for en sag, der er større end dem selv. Som elsker deres arbejde og er parate til at gå gennem ild og vand for både CEO, kolleger og virksomhed. Som føler sig opfyldt og ikke kan lade være med at tage inspireret action.

En CEO i udvikling er en CEO, som:

  • nægter at nøjes med noget som helst.
  • ved, at den personlige udvikling er selve forudsætningen for den fremtidige vækst. Og her taler vi vækst på alle planer: Personligt. Samarbejdsmæssigt. Forretningsmæssigt. Salgsmæssigt. Økonomisk.
  • fungerer som en dynamisk og inspirerende rollemodel for medarbejdere og mellemledere.
  • driver udvikling, transformation og vækst på alle planer.


En CEO, der tager den personlige udvikling alvorligt viser – med sig selv som det inspirerende eksempel – at det netop er personlig udvikling, der skal til for konstant at udvikle samarbejde, teamånd, kommunikation og trivsel.

2. Ledergruppeudvikling

Mellemlederne sidder tit og ofte med virksomhedens skæbne i deres hule hånd. Derfor er udviklingen af mellemlederne såvel som dynamikken og samarbejdet i ledergruppen altafgørende for forretningens udvikling og vækst.

Særligt fokus på denne del af udviklingsarbejdet er:

  • Kommunikationen mellem mellemlederne og CEO’en
  • Kommunikationen mellemlederne indbyrdes
  • Kommunikationen mellem mellemlederne og medarbejderne


Det er altafgørende, at kommunikationen på alle planer udvikles og vokser – konstant.

Under paraplyen ”kommunikation” hører ordene og tonen man bruger, når man taler og skriver til hinanden samt den måde, man møder og rummer hinanden. Målet er at benytte en selvværdsopbyggende, imødekommende og varm tone af kollegial hjælpsomhed og transparens.

Fra mellemleder til mellemleder handler det om samarbejde, samhørighed, tillid og loyalitet.

Fra mellemleder til medarbejder handler det om motivation, inspiration, plads til udfoldelse, idérigdom samt tillid.

3. Kulturændring

I alle virksomheder findes en kultur. Nogle kulturer er opstået af sig selv. Andre er præget og udviklet af ledelsen. Og atter andre er præget og styret af de stærkeste medarbejdere.

Der gemmer sig i de fleste kulturer et stort og uforløst potentiale, da det er de færreste ledere, der har styr på, hvordan en kultur etableres og udvikles.

Sandheden er dog, at en kulturudvikling og dermed kulturændring vil kunne tage væksten til næste niveau.

Ved bevidst at udvikle kulturen ved eksempelvis at gå fra en ‘sådan-har-vi-altid-gjort-kultur’ til det, jeg kalder en ‘autentisk vækstkultur’, kan din virksomhed forløse et potentiale, som de færreste topledere turde drømme om. Her er både medarbejdere og ledelse funderet på mentalitet, samarbejde, salg og forretning på de 3 afgørende mentalprincipper:

  • Autenticitet (vs. ego)
  • Ejerskab (vs. offer)
  • Selvværd (vs. mindreværd)


En autentisk vækstkultur er en kultur, hvor medarbejdere og ledere træder ud af rollerne og i autentisk karakter som sig selv, nyder det interne samarbejde, elsker kunderne og kører forretningen på fælles flow. Med afsæt i principperne om ubegrænsethed, ubesvær og ultimativt kundefokus.

En sådan kultur kan ikke undgå at øge væksten markant og varigt. Og den står urokkeligt stærkt den dag, en krise rammer.

Nøgleordene for alle 3 områder er netop ægthed og ærlighed, transparens og åbenhed, sårbarhed og intimitet, autenticitet og integritet, lederskab og rygrad. Med disse kan du skabe vækst i virksomheden – uanset om du er topleder, mellemleder eller medarbejder.

 

Personlig og forretningsmæssig vækst

Følelsesmæssig og relationel vækst

Menneskelig og økonomisk vækst