9 egenskaber der gør dig til en god leder

Indsendt .

Jeg møder på min vej mange ledere, der tror de kan uddanne sig til god ledelse. Drømmen om at sætte sig på skolebænken, lytte til en underviser, læse en masse bøger – og vupti, så er man en god leder ─ er netop intet andet end en drøm.

Naturligvis kan et lederkursus eller en lederuddannelse være med til at give dine lederkompetencer et tiltrængt løft, men det er ikke det, der ene og alene afgør, om du er en god leder eller ej.

Det der for alvor gør dig til en god leder er din personlige udvikling. Det jeg kalder det dybe, indre arbejde. Din dygtighed som leder samt din evne til at skabe resultater gennem medarbejderne er direkte proportional med dit dybe, indre arbejde med din lederudvikling.

  • Jo mere personlig udvikling – jo mere effektiv ledelse
  • Jo mere personlig transformation – jo bedre ledelse
  • Jo mere personligt lederskab – jo højere kvalitet i den udøvede ledelse

Lederskab er evnen til at lede dig selv. Ledelse er evnen til at lede dine medarbejdere. Og en forudsætning for at udøve god ledelse er et vedholdende arbejde med at udvikle dit personlige lederskab.

Men hvorfor er det egentlig, at du som leder ikke bare kan deltage i et kursus eller en uddannelse og lære en masse værktøjer, teknikker og strategier, som ved et trylleslag gør dig til en dygtig leder?

Det er fordi din mentalitet kommer først. Og din mentalitet udvikles og formes netop af dit personlige transformationsarbejde og din autentiske udvikling af dit lederskab.

Din mentalitet kommer før dine værktøjer, fordi det er din mentalitet, der bruger værktøjerne. Så værktøjerne kommer først til at virke, når din mentalitet ”virker”.

Hvilke områder er det så helt konkret, du skal udvikle og styrke, så du for alvor evner at lede og skabe resultater gennem dine medarbejdere?

Det kan du blive klogere på ved at læse mere om de 9 egenskaber og mentale principper, der kendetegner god ledelse:

Nr. 1: Autenticitet

Medarbejdere, der tør og evner at træde ud af rollerne og i autentisk karakter som sig selv, præsterer frit og ubesværet – og skaber dermed resultater på topniveau.

En autentisk kultur, hvor medarbejderne tør vise sårbarhed og møde hinanden med 100% ærlighed og uden filter – det er en sand vækstkultur. Den autentiske kultur er grobunden for power, kreativitet, idé-rigdom og modet til at fejle.

For at medarbejderne tør være sig selv og blive en del af en autentisk vækstkultur kræver det, at du som leder tør og evner at være autentisk.

Det autentiske lederskab er selve forudsætningen for god ledelse.

Nr. 2: Integritet

Medarbejdere, der tager ansvar og ejerskab, både for de nære ting i dagligdagen og den overordnede vision og strategi, sikrer et effektivt samarbejde og et stærkt sammenhold.

Der findes ikke noget mere smittende og motiverende end kolleger, der sætter en ære i at tage et aktivt medansvar for arbejdspladsen og samarbejdet, opgaverne og resultaterne.

For at medarbejderne tager ansvar og træder i karakter med ejerskab kræver det, at du som leder kan træde i karakter som en sand rollemodel, der viser vejen og sørger for at give medarbejderen æren.

En sand rollemodel er integritet i manifesteret form.

En leder med integritet evner at opløse medarbejdernes offermentalitet, når den opstår.

En leder med integritet smitter medarbejderne med begejstring, livsglæde og klar kommunikation – og frem for alt sørger en leder med integritet for at inspirere medarbejderne i stedet for at imponere dem.

Nr. 3: Ydmyghed

Ydmyghed er det karaktertræk, som forskerne igen og igen når frem til er det vigtigste, når vi taler ledelse.

En ydmyg leder er en leder, der kæmper for en større sag. Som er på en mission, der er meget, meget større end lederen selv og lederens lille ego.

En ydmyg leder er ægte interesseret i andre mennesker. En ydmyg leder er af natur interesseret, hvor en ikke-ydmyg leder typisk af natur har fokus på at være interessant.

En ydmyg leder ser sig selv som en tjener. En tjener for medarbejderne og en tjener for virksomheden. Og forstår, at der ikke findes nogen eller noget større end virksomheden.

En ydmyg leder skaber ydmyge medarbejdere, som også forstår, at deres eneste opgave er at være til for kunderne og virksomheden.

”Ydmyghed er ikke at tænke mindre om sig selv. Men at tænke om sig selv mindre”.

Nr. 4: Nærvær

En leder som ikke er mentalt og emotionelt tilstede i mødet med medarbejderne skræmmer medarbejderne og gør, at medarbejderne trækker sig ind i sig selv.

En leder uden nærvær kan ikke skabe tillid. Og uden tillid mister lederen sit lederskab og medarbejdernes følgeskab.

I mange virksomheder savner medarbejderne lederens nærvær. Fordi mange ledere har travlt med alt andet end at lede og inspirere medarbejderne.

Den leder, der formår at skabe en boble af empati, nærvær og fokus rundt om sig selv og medarbejderen, når de mødes, kan ikke undgå at udvikle sig til en succesfuld og god leder.

Den nærværende leder skaber fokuserede, engagerede og arbejdsomme medarbejdere.

Nr. 5: Konsekvens

I kulturer, hvor konfliktskyheden hersker, opstår der opgivenhed og mistrivsel. Og det er en kendsgerning, at konfliktskyhed holder mange arbejdspladser og kulturer i et jerngreb. Fordi lederen er konfliktsky og tøver med at tage beslutninger og handle på dem.

I sådanne kulturer længes medarbejderne efter konsekvens. De længes efter en leder, der tør træde i karakter, give klart udtryk for, hvad lederen mener og tror på, og som vil gå forrest og vise beslutsomhed og handlekraft.

Ikke hen over hovedet på medarbejderne – men med involvering og en konsekvent insisteren på, at vi er sammen om tingene.

Den konsekvente leder elsker at tage beslutninger og lader sig ikke styre af frygt.

Den konsekvente leder er ikke bange for at gå nye veje og er mentalt indstillet på i perioder at stå alene med sin vision.

Den konsekvente leder vil slås og dø for sine idealer.

Nr. 6: Selvværd

En leder, der hviler i sig selv er typisk en leder med et stærkt selvværd. Og en leder, der hviler i sig selv og har et stærkt selvværd – er en leder, som medarbejderne insisterer på at følge. Som de lader sig inspirere af.

En leder med et stærkt selvværd får medarbejderne til at slappe af. Fordi når en leder hviler i sig selv, udstråler en kærlighed til sig selv og smitter omgivelserne med personlig styrke – så vil medarbejderne også få et højt selvværd.

Selvværd er lig med den værdi, du som menneske tillægger dig selv. Et stærkt eller svagt selvværd afgøres af, hvordan du ”dømmer” dig selv, dvs. om du vælger at tro på dig selv, holde af dig selv og se dig selv med en høj menneskelig værdi. Eller det modsatte.

Selvværd er lig med menneskelig værdi. Og det er afgørende vigtigt for organisationens evne til at skabe resultater, at medarbejdere og ledere har et højt selvværd. For jo højere selvværd og oplevet menneskelig værdi, jo større vækst.

Nr. 7: Forståelse

Forståelse er sand emotionel intelligens.

En leder, der forstår medarbejderne er en effektiv leder.

Med til forståelse er at se, at høre og at møde medarbejderne. Medarbejdere der føler sig set og hørt, mødt og forstået trives og præsterer på højeste niveau. Medarbejdere der føler sig mødt og forstået føler en dybere forbindelse til lederen.

En dyb forbindelse mellem mennesker – funderet på forståelse, sympati og tillid kaldes bonding. Og jo stærkere bonding mellem leder og medarbejder, jo større vækst i forretning og virksomhed.

Nr. 8: Ro

Ro smitter. På den gode måde.

En rolig leder skaber ro. En rolig leder skaber tryghed blandt medarbejderne.

Ro kommer før alt andet. Ro tillader medarbejdere og kultur at sætte farten ned. Så tingene gøres ordentligt. I den rigtige rækkefølge. Og når tingene gøres rigtigt første gang i den rigtige rækkefølge – så når vi meget, meget mere. Den gennemførte kvalitet øger kvantiteten.

Ro opløser også dramaet og den hektiske huhej-stil.

Den succesfulde leder skaber vækst ved at træde op med ro.

Nr. 9: Flow

Inspiration. Glæde. Opfyldthed. Ubesvær. Naturlighed. De hører sammen.

Medarbejdere og ledere, der for alvor får sat disse begreber på rul oplever et internt samarbejde og et samarbejde med kunderne – på flow.

Enhver leder med respekt for sig selv og ledelseshvervet – vil have et konstant fokus på at træde ud af komfortzonen. Videre over til vækstzonen hvor det dybe, indre arbejde gøres. Og derefter til flowzonen, hvor væksten opstår af sig selv.

Flow-loop’et hvor væksten opstår ubesværet og ubegrænset.