Derfor er det svært at gøre det rigtige

Indsendt .

Lad mig starte med at stille dig et spørgsmål:

Hvad er grunden egentlig til, at du ikke I DEN AKTUELLE SITUATION bare GØR det, du kan MÆRKE er det RIGTIGE?

Jeg kommer også gerne med et bud på svaret:

Det er fordi det i mange tilfælde vil være en handling fra din side, som modparten (kollega, familiemedlem, ven, chef) ikke ønsker eller bryder sig om. Eller som modparten ikke forventer af dig.

Vælger du at gøre det, du kan MÆRKE er det RIGTIGE – så tror du, at det vil ‘gå ud over’ modparten, og det derfor vil være ‘synd’ for modparten.

Du er i dag styret af en frygt for at gøre noget, der kan opfattes som hårdt og koldt, fordi det for dig vil være lig med, at du er et dårligt menneske.

Det vi bare skal huske på er, at modparten i rigtig mange tilfælde selv har bragt sig i situationen – og situationen har så udviklet sig på en sådan måde, at tiden er moden til, at der skal handles og gøres det, der skal gøres.

Eksempler på dette kan du med lethed finde blandt dine relationer. Hvor de fik for lang snor. Hvor de skulle have været sat på plads meget tidligere i forløbet. Hvor du skulle have sagt fra.

En anden grund til, at du i den aktuelle situation ikke bare GØR det, du kan MÆRKE er det RIGTIGE er, at du føler dig ‘hård’ og ‘kold’ hvis du gør det.

Og hårde og kolde mennesker er for dig lig med dårlige mennesker.

Så længe du holder fast i denne regel og ‘kobling’ oppe i hovedet, kan du ikke komme videre. Så kan du ikke blive et frit menneske, der eksekverer let og ubesværet.

DERFOR:

Det handler ikke om hård eller blød, god eller dårlig, ond eller kærlig, positiv eller negativ.

Det handler om at GØRE det RIGTIGE i den aktuelle situation – UDEN AT KOBLE FØLE, FØLE PÅ og uden at tænke i og frygte konsekvenserne. Og uden at drukne i din egen empati og forståelse for dine omgivelser og deres følelser.

Jamen, er det så netop ikke at være et følelseskoldt menneske? Nej, tværtimod.

Fordi kærlighed er at GØRE det, du kan MÆRKE er det RIGTIGE. Det er det, alle mennesker inderst inde ønsker, at både de selv gør og omgivelserne gør. De ønsker ikke føle, føle – de ønsker ikke en overdrevet forståelse for deres situation – de ønsker ikke, at andre mennesker skal tage deres personlige ansvar fra dem – de ønsker ikke muligheden for at udvikle sig og lære af situationen taget fra dem.

De ønsker inderst inde IKKE, at du gør det, der føles rart – men derimod det, der er rigtigt. Jo, måske lige på den korte bane – dér piver de og ønsker det, der er RART. Men ikke på den lange bane – der ønsker alle inderst inde det, der er RIGTIGT.

Drop bjørnetjenesterne!

Tag et kig på listen her:

  • Føle, føle
  • Overdreven empati
  • At tage ansvaret for mennesker, der nægter at tage ansvaret for sig selv
  • At redde andre mennesker, der har bragt sig selv i den pågældende situation
  • At tage ansvaret for, hvordan andre mennesker vælger at reagere på det, der er RIGTIGT

DET VIL VÆRE AT GØRE DEM EN BJØRNETJENESTE!

Du vil slet ikke ende med at hjælpe dem eller gøre noget godt for dem – og du vil således slet ikke ende som et godt og stort menneske, som du ubevidst bilder dig ind, du vil. Nej, du vil ende med at gøre det for din egen skyld – FOR AT UNDGÅ FØLELSEN AF AT FØLE DIG HÅRD OG KOLD OG SOM ET DÅRLIGT MENNESKE!

Og dermed handler det i sidste ende ikke om de andre, som du ellers bilder dig ind, det gør – men om dig selv og dit ego!

Derfor giver det ingen mening at gøre dine omgivelser alle de bjørnetjenester.

Bliv ovre hos dig selv og GØR det, du kan MÆRKE er det RIGTIGE i den aktuelle situation.

Leveregel: Image er intet – integritet er alt!

Så næste gang, du kommer i en sådan situation, så husk på, at du ikke er kold eller et dårligt menneske. Du gør dig selv og modparten en stor tjeneste – selv om det kan føles svært i nuet.

Det er den rigtige indefra og ud måde at leve dit liv på. For alle, både dine omgivelser og dig selv! Og ved at leve på den måde, er du er tættere på et liv i flow – med ubesværede resultater!