Har du vindermentalitet?

Indsendt .

Tænker og handler du som en vinder? Har du vindermentalitet? Tager du et opsøgende og aktivt ansvar for dig selv, dine følelser og din adfærd? Tror du på, at DU kan træde i karakter med ejerskab og power – og få det præcist, som du ønsker?

Forskellen på de store resultater og de middelmådige resultater gøres af din lyst og evne til at tænke og handle som en vinder – og med en stærk ejerskabsfølelse.

Nedenfor kan du se, hvad der karakteriserer ejeren og vinderen på den ene side – og offeret og taberen på den anden.

Ønsker du en stærk resultat-mentalitet, hvor du er naturligt glad og er dig selv – hvor du tager et aktivt og opsøgende ansvar for dine resultater, hvor du kan og vil selv, hvor du inspirerer og hjælper dine medmennesker, hvor du elsker forandringer og nye tiltag – er det afgørende, at du besidder en vinder- og ejermentalitet på minimum 80 procent og maksimum 20 procent offer- og tabermentalitet.

Har du vindermentalitet?

Tjek nedenstående punkter – et for et. Og spørg dig selv: Hvor ligger jeg selv? Og hvor ligger mine kolleger, venner og familie?

EJER-ATTITUDEOFFER-ATTITUDE
Jeg har vindermentalitetJeg har tabermentalitet
Jeg vælger selvAndre vælger for mig
Jeg har indefra-og-ud-mentalitetJeg har udefra-og-ind-mentalitet
Jeg fokuserer, hvor jeg har kontrolJeg fokuserer, hvor jeg ikke har kontrol
Jeg VILJeg SKAL
Jeg ønskerJeg burde
Jeg har lyst tilJeg bliver nødt til
Jeg holder tankerne klareJeg bliver let fornærmet og forsmået
Jeg fokuserer på det gode i andre menneskerJeg dømmer andre mennesker
Jeg hviler trygt i relationerne til andreJeg føler mig utryg i nære relationer
Jeg har det godt i og med mig selvJeg lider af lavt til mellem selvværd
Jeg har få forventninger til andre og møder omgivelserne med ren energiJeg har usagte forventninger til andre og føler mig skuffet, når de ikke indfries
Jeg lever ud fra visheden om, at jeg i sidste ende skaber mine resultater og mit liv Jeg føler mig let svigtet, hvis andre ikke gør det de ”skal” for mig
Jeg har mentalt fokusJeg har følelsesmæssig overvældelse
Jeg er renset for barndomstraumer Jeg trigges let af gamle følelser
Jeg elsker andres succesJeg bliver let misundelig og jaloux
Jeg har fokus på det, jeg vil skabeJeg har fokus på føle, føle
Jeg er proaktiv Jeg er reaktiv
Jeg er inspireret (og skærer lige i gennem)Jeg er optimistisk eller pessimistisk (og mit humør kører op og ned)
Jeg forventer at blive belønnet for
den forskel, jeg gør
Jeg forventer at blive belønnet for det arbejde, jeg gør og min tid
Jeg anerkender min inspiration og kreativitet, mine talenter og indsatser som kilden til min indkomstJeg ser andre mennesker og min arbejdsgiver som kilden til min indkomst
Det er op til migDet er de andres skyld
Jeg handler og tager initiativJeg undskylder og forsvarer
Jeg har personlig powerJeg har selvlært hjælpeløshed
Jeg er åben og inviterendeJeg er benægtende og afvisende
Jeg lader andre op med energiJeg dræner andre for energi
Jeg har fokus på muligheder og løsningerJeg har fokus på problemer og fejl
Jeg motiverer omgivelserne med positivitet og glædeJeg brokker mig og fortæller alle om, hvor hårdt og uretfærdigt det hele er
Jeg tager det fulde ansvar aktivt og EJER mine følelser og handlingerDet er synd for mig, jeg føler mig som et OFFER og fralægger mig aktivt mit ansvar