Sådan sikrer du en god relation mellem lederen og medarbejderen

Indsendt .

Jeg møder jævnligt ledere der har en overfladisk relation til medarbejderne.

Hvor der i rummet mellem lederen og medarbejderne ikke findes en rigtig fortrolighed.

Der er ingen rigtig tillid. Der er ingen bonding. Og der er slet ingen sårbarhed.

Der er heller ingen fjendskab, mistro eller mistrivsel. Relationen er blot meget neutral og medarbejderne passer deres arbejde på samme måde som de altid har gjort.

Lederen, medarbejderne og kulturen kører i det gear de altid har kørt i. Måske sidder de fast i en kultur hvor man ikke stikker næsen for langt frem, passer på ikke at træde hinanden over tæerne og generelt ikke skal have klinket noget.

Og når jeg så spørger ind, viser det sig at de oplever at en forsigtigheds-kultur ligger som en dyne hen over organisationen.

Det er verdensbilledet i mange virksomheder. Samtidig med at lederen længes efter at medarbejderne ”performer bedre” og ”skaber større resultater”, og efterlyser at ”der er mere ild i medarbejderne” og ”om de dog bare havde en større lyst til at rykke på tingene”.

Typisk vil der også være nogle medarbejdere, der savner mere liv og gang i den. Mere ildsjæl og hjerteblod. Flere sociale arrangementer. Og et større kollega-til-kollega-engagement.

Er rummet mellem leder og medarbejder vigtigt for medarbejderens motivation?

Det spørgsmål er der lavet mange undersøgelser om. Og der er enighed om at en stor del af medarbejderens motivation er proportional med kvaliteten i rummet leder og medarbejder.

Det vil sige: Jo stærkere og dybere forbindelsen (mentalt og emotionelt) er mellem leder og medarbejder, jo mere motiveret vil medarbejderen føle sig.

Især én undersøgelse skiller sig ud. Her viser resultatet at 80% af de medarbejdere der skifter job, gør det af flg. to årsager:

1)   Et dårligt forhold til nærmeste leder

2)   Manglende anerkendelse

 

Hvad kræves der så helt konkret for, at lederen får et godt forhold til hver enkelt medarbejder?

Mange ledere går og tænker alt for meget over alt det de hører om ”god ledelse”. Alle de regler om ledelse som de tror de skal leve op til.

Og det gør lederne forvirrede og nogle gange handlingslammede. Når man er så forvirret at man ikke aner hvor man skal begynde og ende, og man ikke aner hvad der er rigtigt og forkert i alt det man gennem årene har fået at vide om ledelse, samtidig med at man er bange for at gøre noget forkert, og vil gøre hvad som helst for at undgå at fremstå som en dårlig leder, så er det lettere slet ikke at gøre noget. Og blot gøre som man altid har gjort.

Her kommer de løgne om ledelse du som leder skal sige farvel til:

1)   Løgnen om at du ikke må være venner med dine medarbejdere. Har du travlt med at holde en distance fordi du ikke må blive ”for tæt” med dine medarbejdere og du ikke må blive venner med dem – ja, så ender det selvfølgelig med en distance til dine medarbejdere. Du skal ikke have dit fokus her. Du skal lede fra Din Autentiske Autoritet og dagligt styrke relationen til dine medarbejdere. Hvis det ender med at du bliver venner med dem – so be it. Du er selvfølgelig intelligent og elegant nok til at være en professionel ven. En leder der har travlt med at skabe distance til medarbejderne, vil naturligt nok ikke lykkes med at styrke forholdet til dem

2)   Løgnen om at du skal være over det hele og fylde mest og dagligt vise medarbejderne vejen og have svar på alt. Du ønsker medarbejdere der kan og vil selv. Derfor skal du give medarbejderne plads. Til at gøre deres arbejde. Til at træde i karakter og tage ansvar. Til at fylde. Til at komme op med nye idéer og måder at gøre tingene på. Til at excellere. Til at gøre en forskel. Jo mere du går i vejen og fylder, jo dårligere ledelse eksekverer du. Og det styrker naturligt nok ikke dit forhold til medarbejderne

3)   Løgnen om at du som leder ikke må vise svaghed og altid skal være den stærkeste. Du skal ikke fokusere på at være den stærkeste. Du skal fokusere på at være dig selv og optræde menneskeligt – og både udleve og levere det jeg kalder Menneskelig Ledelse. Det styrker i den grad forbindelsen til dine medarbejdere.

”Hvis du som leder ikke tør og evner at komme på banen med dig selv, for alvor vise hvem du er når du er dig selv, være ærlig omkring det der er svært, investere din personlighed i dit arbejde og dine medarbejdere – så vil medarbejderne føle sig fremmedgjorte og opleve en distance til dig. Og det hæmmer de fleste medarbejderes lyst og evne til at præstere”

Når du har sagt farvel til de tre løgne, er tiden inde til at sætte ild i flg. områder – så du sikrer en stærk forbindelse til dine medarbejdere:

Sympati

For at en relation kan blive stærk, kræves det at du holder af din medarbejder. Hvis ikke du holder af din medarbejder og du ikke ser et lys i din medarbejder, er det svært at skabe en stærk forbindelse.

Det er ikke sikkert medarbejderen holder af dig. Men jo mere du holder af medarbejderen, jo større er sandsynligheden for at medarbejderen en dag holder af dig. Og forbindelsen til medarbejderen dermed styrkes.

Fortrolighed

Du skal have lyst til at være fortrolig med din medarbejder.

Når du tør være fortrolig, tør medarbejderen være det samme. Og så er vejen til en stærk forbindelse etableret.

Tillid

Du skal tro på medarbejderen. Hvis ikke du tror på medarbejderen, og du ikke har tillid til medarbejderen – vil det ikke lykkes at skabe en stærk forbindelse.

Jo mere du som leder tror på medarbejderen, jo mere vil medarbejderen tro på sig selv. Og en medarbejder der tror på sig selv i stedet for det modsatte – vil altid trives og præstere bedre.

Der findes ikke noget som tillid der bringer mennesker sammen. Så jo mere du tror på medarbejderen, jo stærkere bliver forbindelsen mellem jer.

 

Autenticitet

Jo mere du er dig selv overfor medarbejderen, herunder jo mindre du spiller en rolle, jo lettere vil medarbejderen have ved at være sig selv.

Autentiske mennesker smitter med autenticitet. Dine medarbejdere vil føle sig godt tilpas og slappe af i dit selskab – når du er dig selv uden filter. En autentisk forbindelse udvikler sig typisk helt af sig selv til en stærk og dyb forbindelse.

Sårbarhed

Mange ledere spiller rollen som ”den altid stærke leder”. Når lederen har det svært – holder han det for sig selv, er lukket omkring det og viser ingen sårbarhed.

Men medarbejderne er jo ikke dumme. De ved godt når lederen har det svært.

Og en lige vej til en stærk forbindelse til medarbejderne – er selvfølgelig at være ærlig omkring det når du som leder gennemgår en svær periode eller du bokser med nogle problemer. I stedet for at spille skuespil og sætte ”en grimasse der passer” op.

At vise sårbarhed – er at være menneskelig.

Hvis du oplever en overfladisk relation til en medarbejder – så sæt ord på netop det. Vov dig ud på den tynde is, hvor du fortæller at du savner en tættere relation til medarbejderen. En mere fortrolig relation til medarbejderen. En dybere relation til medarbejderen. At sætte ord på det på den måde – det er også at vise sårbarhed.

Mange ledere forveksler sårbarhed med skrøbelighed. Det er ikke det samme. Sårbarhed er sand styrke.

Og du kan ikke springe sårbarheden over, hvis du ønsker en ærlig og autentisk forbindelse til dine medarbejdere.

Bonding

Når det lykkes dig at få ovenstående punkter på rul i rummet mellem dig og medarbejderne, så opstår ”den fortrolige bonding” helt af sig selv.

Og det er lige dér du ønsker relationerne til dine medarbejdere.

For det er lige dér de vil føle sig motiveret. Og inspireret til at betræde nye stier og lukke op for deres virkelyst og idérigdom!